Az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa patronjának cseréje

Távolítsa el a patront. Óvatosan csavarja ki. Csak akkor húzza ki a patront, ha már teljesen ki van csavarva. A pumpát nyílással lefelé tartsa!

Vegye le a feltöltött patron védőkupakját. (Ne érjen a patron hegyéhez).

Nyomja rá teljesen az adaptert a patron hegyére, ütközésig.

Csomagolja ki a már előkészített új Accu-Chek infúziós készletet a mellékelt használati útmutató alapján.

Csavarja be az infúziós készlet luer-záras csatlakozóját az adapterbe, az óramutató járásával megegyező irányban.

Nyomja meg a menü gombot a patroncsere képernyő megjelenítéséhez. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot.

Győződjön meg róla, hogy az infúziós készlet le van választva, és a patron el van távolítva. Nyomja meg, és tartsa lenyomva az OK gombot 3 másodpercig, a hangjelzés megszólalásáig.

A dugattyúrúd elkezd visszahúzódni. A dugattyúrudat ne érintse meg, illetve ne zavarja meg más módon a visszahúzódás folyamatát, mivel ez az inzulinpumpa károsodását okozhatja.

Ha a dugattyúrúd teljesen visszahúzódott, akkor a képernyőn megjelenik a maximális patron űrtartalom: 315 U (egység).

Tartsa függőlegesen az inzulinpumpát. Tartsa úgy az új, feltöltött patront, hogy a csatlakoztatott adapter és az infúziós készlet egymással párhuzamosan, felfelé álljon, és közel legyen a patronrekeszhez.

Ügyeljen rá, hogy az adapter menetes részének felső széle egy szintben legyen a patronrekesz tetejével.

Nyomja a LE gombot addig, amíg a dugattyúrúd egy szintbe ér a dugattyú aljával.

Tartsa az inzulinpumpát ferdén lefelé (úgy, hogy az adapter lefelé nézzen). Helyezze be a patront a patronrekeszbe.

Csavarja (ne nyomja) az adaptert az óramutató járásával megegyező irányban, amíg az megfelelően nem illeszkedik a patronrekeszhez.

A patron akkor van megfelelően behelyezve, ha a dugattyúrúd véglemeze megfelelően illeszkedik a dugattyúhoz.

Ha a dugattyúrúd véglemeze nincs egy szintben a patron dugattyújával, vegye ki a patront a rekeszből és ismételje meg a 10-14 lépéseket.

Ellenőrizze, hogy az infúziós szerelék luerzáras csatlakozója továbbra is megfelelően csatlakozik-e az adapterhez. Kézzel szorítsa rá az infúziós készletet az óramutató járásával megegyezően, amíg az stabilan nem rögzül az adapterben.

A patron megfelelő behelyezése után nyomja meg az OK gombot. Az inzulinpumpa önellenőrzést végez.

Az önellenőrzés végén megjelenik az infúziós készlet feltöltése képernyő. Az infúziós készlet feltöltése a vezeték inzulinnal való feltöltését és a légbuborékok eltávolítását jelenti. Kérjük, folytassa ezzel a művelettel a használati útmutatóban található lépéseknek megfelelően.

A nem megfelelő használat az inzulinpumpa károsodásához vezethet.

NE helyezze be a patront az inzulinpumpába az infúziós készlet vezetékének csatlakoztatása nélkül. Ez az inzulin inzulinpumpába kerülését okozhatja. Amennyiben az inzulinpumpába inzulin kerül, idővel a dugattyúrúd károsodását okozhatja és potenciálisan korlátozhatja, vagy megakadályozhatja az inzulinpumpa működését.

NE tartsa az inzulinpumpát függőlegesen a patron behelyezésekor és kivételekor. Ez az inzulin inzulinpumpába kerüléséhez és a dugattyúrúd mozgásának akadályozásához vezethet.

Kérdése van? Hívja ingyenes zöldszámunkat munkanapokon 9:00-17:00 között.

06 (80) 200-694

FIGYELMEZTETÉS: az inzulinpumpa és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhat (pl. elem)!
  • Fulladásveszély. Apró alkatrészek. 3 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva tartandó.
  • Az új és használt elemeket tartsa gyermekektől távol. Lenyelésük vagy egyéb módon történő testbe kerülésük vegyi égési sérülést, a lágy szövetek átfúródását és halált okozhat. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülés keletkezhet. Ha úgy gondolja, valaki elemet nyelt le vagy elem jutott a teste bármely részébe, azonnal forduljon orvoshoz.
  • Ha az elemtartó rekesz nem záródik megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa gyermekektől távol.
    Forduljon a Roche ügyfélszolgálatához.
Az Accu-Chek® Performa Combo gyógyászati segédeszköz. Az Accu-Chek® Spirit Combo orvostechnikai eszköz státuszú gyógyászati segédeszköz.
Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Performa Combo, Accu-Chek® Spirit Combo a Roche bejegyzett védjegyei.
Az Accu-Chek® Active, Performa, Instant, Softclix eszközök és tesztcsíkok gyógyászati segédeszközök. Az Accu-Chek® Smart Pix leolvasó készülék információ technológiai eszköz.
A Bluetooth® szómegjelölés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Roche által történő használatuk engedély alapján történik. © 2016 Roche.

E honlapon olyan termékinformációk találhatók, amelyek széles közönségnek szólnak; előfordulhat, hogy ezek a termékinformációk vagy részletes leírások Magyarországon kívül másként nem hozzáférhetőek, illetve nem érvényesek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy semmiféle felelősséget nem vállalunk azért, hogy Ön esetleg olyan információhoz jut, amely nincs összhangban a Magyarországon kívül érvényes jogi eljárásokkal, szabályozással vagy gyakorlattal.
AC/WS/C/2020/01v.